Song of the Day - Lyrics
Samanmal Piyalle
Bol Pini Watena....
wen wenna puluwannam
Yadamin Banda Wilang
Oba Mata Tharuwaki G
Ma Adariye Nuba Kawr
  Ladies Article
Jun 02, 2013  Views 2922
ueosúfha ldka;djkagf.a uqyqK w`ÿre lrk ms.aukafÜIka
Feb 25, 2016  Views 2304
May 22, 2013  Views 2717
Sep 07, 2014  Views 2287
Jan 17, 2013  Views 2284
tÈfkod Tng we;sjk f,v frda.j,g g%hs lr,d n,kak
Aug 29, 2014  Views 2554
Sep 15, 2014  Views 2298
Jun 28, 2013  Views 2279
wïug ms<sldjla ;snqKd kï ÿj,d mfriaifuka
Mar 15, 2016  Views 2265
Mar 21, 2013  Views 2256
Jan 03, 2013  Views 2542
ish Èú kid .kak ysf;kjd kï Bg fmr ta .ek wka whg mjikak
Sep 19, 2015  Views 2225
uy;a;hd fjkia jqfKa wehs lsh,d ysf;k fldg Ôúf;a ke;s lr.kak ysf;kjd
Jul 24, 2014  Views 2318
Sep 25, 2012  Views 2241
Dec 19, 2014  Views 2222
Mar 28, 2013  Views 2260
Dec 23, 2012  Views 2354
Jun 05, 2015  Views 2248
Apr 25, 2013  Views 2868
Sep 27, 2014  Views 2208
uqyqÿ wdydr ñY% ´¨n;
Oct 01, 2015  Views 2230
Jul 30, 2013  Views 2317
wkj¾: kdufhka orejka wu;kafka wehs@
Aug 30, 2012  Views 2324
Aug 16, 2012  Views 2596
jïngq fydÜ.d,sla fidaia
Oct 04, 2016  Views 403
woman sex porblem, woman sex sri lanka sinhala
Feb 08, 2013
view 3193 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *